Använda Pannrummet?

Pannrummet är en utmärkt lokal att hyra för ett mindre antal personer för exempelvis ostörda möten, konferenser eller kreativa uppstartsmöten. I bokningen kan exempelvis förtäring, intressanta föreläsningar och spännande sightseeing ingå. Hör av dig och låt oss hjälpa dig med ditt event.

Kontaktperson: veronica.martinson@pannrummet.se