Kunder

Under åren har vi haft den stora förmånen och förtroendet att få jobba med bland annat följande uppdragsgivare:

Destination Kalmar AB / Kalmar Slott
Försvarsmakten
Internetstiftelsen
SAAB
Semic
Statens fastighetsverk
Statens försvarshistoriska museer
Sjöfartsverket
Sveriges militärhistoriska arv
Sveriges radio
Sweden rock festival
Sveriges television
Utbildningsradion